Tìm kiếm chương trình biểu diễn
Live Show Khánh Ly: 60 Năm Hát Tình Ca ...

Ngày diễn: 09/07/2022

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Giá vé:

Nghệ sĩ: Ca sỹ Khánh Ly, Bằng Kiều, Quang Thành Paolo Tuấn.

Chi tiết

Live Show Anh Thơ: Thơ

Ngày diễn: 23/06/2022

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 800k, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 3.5tr, 4tr, 5tr

Nghệ sĩ: Ca sỹ Anh Thơ. Khách mời: Ca sỹ Tấn Minh, Tuyết Nga, Phan Quỳnh Anh

Chi tiết

Hà Nội Phố

Ngày diễn: 24/05/2022

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 600k, 1tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 4tr, 5tr

Nghệ sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Minh Chuyên, Khánh Linh

Chi tiết

Trang 1/1<<<1>>>
Liveshow Tình

Ngày diễn: 04/03/2022

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Giá vé: 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 4tr, 8tr

Nghệ sĩ: Mr. Đàm, Tuấn Hưng, Vũ Hà, Uyên Linh, Dương Trường Giang

Chi tiết

Vở Diễn "Làm Vua"

Ngày diễn: 25/02/2022

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 500k, 700k, 1tr

Nghệ sĩ: Sân khấu Lệ Ngọc

Chi tiết

Live Show Noo Phước Thịnh "Nỗi Nhớ Đầy ...

Ngày diễn: 19/06/2021

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Giá vé: 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 3.5tr, 5tr, 7tr

Nghệ sĩ: Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn

Chi tiết

Minh Tuyết "Lời Hứu Vu Vơ... Đã Không ...

Ngày diễn: 09/05/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Minh Tuyết

Chi tiết

Soobin - Trò Chơi

Ngày diễn: 22/05/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Soobin

Chi tiết

Duy Mạnh - Kiếp Đỏ Đen

Ngày diễn: 08/05/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Duy Mạnh

Chi tiết

Quang Linh - Thuở Ban Đầu

Ngày diễn: 18/04/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Quang Linh

Chi tiết

Lệ Quyên - Happy Birthday

Ngày diễn: 16/04/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Lệ Quyên

Chi tiết

Trang 1/59<<<1234567>>>