Vở Diễn: Lan Và Điệp

Ngày diễn: 29/12/2019

Địa điểm: Rạp Hồng Hà - 51A Đường Thành

Giá vé: 500k, 600k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr

Nghệ sĩ: Thanh Kim Huệ, Chí Tâm, Quốc Bảo, Minh Nhí...

Chi tiết

QShow 2 - Lệ Quyên

Ngày diễn: 04/01/2020

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia

Giá vé: 1tr, 1.5tr, 2tr, 3tr, 4tr, 5tr, 6tr

Nghệ sĩ: Lệ Quyên

Chi tiết

Tết Vạn Lộc 2020

Ngày diễn: 14/12/2019

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia

Giá vé: 600k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 3.5tr, 4tr

Nghệ sĩ: Chế Linh, Giao Linh, Hương Lan...

Chi tiết

Bubble World

Ngày diễn: 10/08/2019

Địa điểm: TL-35 Times City

Giá vé: 150k, 250k, 350k

Nghệ sĩ: Fan Yang

Chi tiết

Trang 1/1<<<1>>>