Live Show Khánh Ly: 60 Năm Hát Tình Ca ...

Ngày diễn: 09/07/2022

Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Giá vé:

Nghệ sĩ: Ca sỹ Khánh Ly, Bằng Kiều, Quang Thành Paolo Tuấn.

Chi tiết

Live Show Anh Thơ: Thơ

Ngày diễn: 23/06/2022

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 800k, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 3.5tr, 4tr, 5tr

Nghệ sĩ: Ca sỹ Anh Thơ. Khách mời: Ca sỹ Tấn Minh, Tuyết Nga, Phan Quỳnh Anh

Chi tiết

Hà Nội Phố

Ngày diễn: 24/05/2022

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 600k, 1tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 4tr, 5tr

Nghệ sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Minh Chuyên, Khánh Linh

Chi tiết

Trang 1/1<<<1>>>