Ấm Tình Nghệ Sĩ

Ngày diễn: 17/05/2017

Địa điểm: Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô

Giá vé: 300k, 500k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr

Nghệ sĩ: Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Đàm vĩnh Hưng, Tùng Dương...

Chi tiết

Trang 1/1<<<1>>>