Huyền Tích Bến Lảnh Giang

Ngày diễn: 16/01/2021

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 300k, 500k, 800k, 1tr, 1.5tr

Nghệ sĩ: Đoàn nghệ thuật chèo tỉnh Hà Nam

Chi tiết

LỆ QUYÊN - Tình Khúc Lam Phương

Ngày diễn: 09/01/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé: 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr

Nghệ sĩ: Lệ Quyên

Chi tiết

Cây Gậy Thần

Ngày diễn: 24/12/2020

Địa điểm: Rạp xiếc Trung Ương

Giá vé: 100k, 150k, 200k, 300k, 400k, 500k

Nghệ sĩ: Nhà hát Cải Lương, Liên đoàn xiếc Việt Nam

Chi tiết

KHO BÁU RỪNG XANH Suất 16h

Ngày diễn: 22/11/2020

Địa điểm: Rạp xiếc Trung Ương

Giá vé: 120k

Nghệ sĩ: Liên đoàn xiếc Việt Nam

Chi tiết

KHO BÁU RỪNG XANH Suất 10h

Ngày diễn: 22/11/2020

Địa điểm: Rạp xiếc Trung Ương

Giá vé: 120k

Nghệ sĩ: Liên đoàn xiếc Việt Nam

Chi tiết

KHO BÁU RỪNG XANH Suất 20h

Ngày diễn: 21/11/2020

Địa điểm: Rạp xiếc Trung Ương

Giá vé: 150k, 200k

Nghệ sĩ: Liên đoàn xiếc Việt Nam

Chi tiết

KHO BÁU RỪNG XANH Suất 16h

Ngày diễn: 21/11/2020

Địa điểm: Rạp xiếc Trung Ương

Giá vé: 120k

Nghệ sĩ: Liên đoàn xiếc Việt Nam

Chi tiết

Live Concert Thu Phương - Quang Dũng

Ngày diễn: 20/10/2020

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng

Giá vé: 800k, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 4tr

Nghệ sĩ: Thu Phương, Quang Dũng, Bằng Kiều...

Chi tiết

Trang 1/57<<<1234567>>>