Lan Và Điệp

Ngày diễn: 23/11/2019

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng

Giá vé: 500k, 600k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr, 1.8tr, 2tr

Nghệ sĩ: Thanh Kim Huệ, Hồng Vân, Chí Tâm,Minh Nhí

Chi tiết

QShow 2 - Lệ Quyên

Ngày diễn: 04/01/2020

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia

Giá vé: 1tr, 1.5tr, 2tr, 3tr, 4tr, 5tr, 6tr

Nghệ sĩ: Lệ Quyên

Chi tiết

Hữu Ước & Bài Thơ Một Minh

Ngày diễn: 29/11/2019

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng

Giá vé: 1.5tr, 2tr, 3tr

Nghệ sĩ: Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Nhóm Con Gái...

Chi tiết

Live Show Nguyễn Vĩnh Tiến "Tiền Duyên"

Ngày diễn: 02/11/2019

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 1tr, 1.2tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 4tr, 6tr

Nghệ sĩ: Thanh Lam, Mỹ Linh, Ngọc Khuê, Khánh Linh...

Chi tiết

Tình Khúc Bạch Dương

Ngày diễn: 03/11/2019

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng

Giá vé:

Nghệ sĩ: Thái Bảo, Ngọc Khang, Trường Bắc,Mai Thy...

Chi tiết

Tết Vạn Lộc 2020

Ngày diễn: 14/12/2019

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia

Giá vé: 600k, 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr, 3.5tr, 4tr

Nghệ sĩ: Chế Linh, Giao Linh, Hương Lan...

Chi tiết

NSND Thanh Hoa "Em Vẫn Như Ngày Xưa"

Ngày diễn: 17/11/2019

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng

Giá vé: 500k, 1tr, 1.5tr, 2tr

Nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa...

Chi tiết

Mây & Em Concert

Ngày diễn: 20/10/2019

Địa điểm: Nhà hát lớn HN

Giá vé: 800k, 1.2tr, 1.5tr, 2tr, 2.5tr, 3tr

Nghệ sĩ: Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tấn Minh, Tùng Dương...

Chi tiết