Chi tiết show
Minh Tuyết "Lời hứu vu vơ... Đã không yêu thì thôi"

Ngày diễn: 09/05/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Minh Tuyết

 

 

Liên hệ mua vé: 024.3231 3999 - 0915 79 6661 - 0916 10 5533 

Hoặc đặt vé tại website: dongdoshow.com