Chi tiết show
Quang Linh - Thuở ban đầu

Ngày diễn: 18/04/2021

Địa điểm: 𝐒𝐊𝐘 𝐋𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞 - 𝐵𝑎́𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

Giá vé:

Nghệ sĩ: Quang Linh

 

 

Liên hệ mua vé: 024.3231 3999 - 0915 79 6661 - 0916 10 5533 

Hoặc đặt vé tại website: dongdoshow.com