Chi tiết show
Vợ khôn dạy chồng khờ

Ngày diễn: 01/01/2011

Địa điểm: Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô

Giá vé:

Nghệ sĩ: Đức Hải, Hồng Vân, Minh Hoàng, Xuân Trang, Minh ...

 

 

 

Sơ đồ vị trí:

 

 

Chương trình khác