Nhà hát Cải Lương Việt Nam02/07/2011

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG VIỆT NAM là đơn vị nghệ thuật trực thuộc sự quản lí trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Trải qua thời gian, Nhà hát đã có nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc công…sống và cống hiến cho sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam ; đã dàn dựng hàng trăm vở diễn có chất lượng cao, phong phú về đề tài và thể tài, bám sát hiện thực cuộc sống, hòa trộn nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và hiện đại, thể hiện rõ phong cách Cải lương Bắc; đã phục vụ  cho rất nhiều đối tượng người xem ở khắp mọi miền đất nước, không ngừng giới thiệu nghệ thuật Cải lương với bạn bè quốc tế, góp phần vào sự phát triển của nền nghệ thuật sân khấu Cải lương dân tộc.

 

Lịch sử hình thành:

 

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG VIỆT NAM là tiền thân của Nhà hát là Liên đoàn Ca kịch kháng chiến (1951) và được tổ chức cũng như thay đổi tên gọi theo từng giai đoạn.

 

•    1956 : Đoàn Cải lương Trung ương

•    1964 : Đoàn Cải lương Bắc

•    1969 : Đoàn Cải lương Bắc Trung ương

•    1978 : Nhà hát Cải lương Trung ương

•    2002 : Nhà hát Cải lương Việt Nam

•    2006 : Nhà hát Cải lương Trung ương

•    2008 : Nhà hát Cải lương Việt Nam, với tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Cai luong Theatre.

 

   

Nhà hát cải lương Việt Nam

 
Trải qua thời gian, Nhà hát đã có nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc công…sống và cống hiến cho sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam ; đã dàn dựng hàng trăm vở diễn có chất lượng cao, phong phú về đề tài và thể tài, bám sát hiện thực cuộc sống, hòa trộn nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và hiện đại, thể hiện rõ phong cách Cải lương Bắc ; đã phục vụ  cho rất nhiều đối tượng người xem ở khắp mọi miền đất nước, không ngừng giới thiệu nghệ thuật Cải lương với bạn bè quốc tế, góp phần vào sự phát triển của nền nghệ thuật sân khấu Cải lương dân tộc.


Hiện nay, trước xu thế mở rộng giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới, Nhà hát luôn tìm tòi, sáng tạo cho phù hợp với tình hình mới, với phương châm : củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó với sân khấu cải lương Nam Bộ, đa dạng hóa chương trình biểu diễn, trân trọng tiếp thu những giá trị đích thực của sân khấu truyền thống dân tộc, đồng thời chọn lựa và bổ sung cho sân khấu Cải lương những tố chất đương đại theo những nhận thức mới về tính nhân văn, tính xã hội, tính truyền cảm và giáo dục... để phù hợp và cần thiết với người xem hôm nay.

 

Chức năng và nhiệm vụ

 

Chức năng:

 

  - Biểu diễn nghệ thuật Cải lương.

  - Bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Cải lương.

 


Nhiệm vụ:

 

  - Dàn dựng các vở diễn, tiết mục cải lương.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải lương.

  - Sưu tầm, phục hồi, chỉnh lý, nâng cao các vở diễn, trích đoạn, vai diễn mẫu mực.

  - Thử nghiệm những sáng tạo nghệ thuật mới.

  - Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác

     và biểu diễn nhằm bảo  tồn, phát triển nghệ thuật Cải lương.

  - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên Nhà hát.

  - Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.

  - Hợp tác, giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Cải lương với quốc tế.

  - Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu khác phù hợp

 

Địa chỉ: 164 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Website: www.cailuongtheatre.vn

Email: cailuongtheatre@fpt.vn