Chi tiết show
Ông trăng ơi xuống đây chơi

Ngày diễn: 28/09/2012