Chi tiết show
Xuân Hinh bắt đền Đại Gia

Ngày diễn: 10/02/2011

Địa điểm: Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô

Giá vé:

Nghệ sĩ: Xuân Hinh, Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, ...

Bảng giá vé
800.000 800 000 VND  
600.000 600 000VND
500.000 500 000VND
400.000 400 000VND
200.000 200 000VND

 

Sơ đồ Giá vé:

Chương trình khác